Wat is een vrijstelling van de inschrijving?

Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld niet naar school omdat ze dit lichamelijk of geestelijk niet aankunnen. Het kan ook zijn dat uw kind naar een school in het buitenland gaat. Bij Leerrecht kunt u voor uw kind vrijstelling van de inschrijving aanvragen. Natuurlijk zijn hieraan een aantal voorwaarden verbonden.

Uw kind heeft psychische en/of lichamelijke klachten

Elk kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen met de scholen doet Leerrecht er alles aan om een passende onderwijsplek te realiseren voor uw kind.

Als de problemen dermate ernstig zijn dat  onderwijs niet mogelijk lijkt, kunt u een beroep doen op vrijstelling van inschrijving op basis van psychische of lichamelijk gronden. U moet bij de aanvraag een ingevulde verklaring over de lichamelijke of psychische gesteldheid van uw kind overleggen. Deze verklaring wordt afgegeven door een deskundige, aangewezen door Leerrecht.

Maar voordat een deskundige een verklaring afgeeft, raadpleegt deze  in ieder geval een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband van uw kind. Samen kijken zij of uw kind toch (deels) onderwijs kan volgen. Soms zijn hier aanpassingen voor nodig. De onderwijsspecialist heeft goed zicht op de mogelijkheden en kan helpen bij het realiseren van een passende oplossing.

De aanvraag van een vrijstelling van de inschrijvingsplicht op basis van psychische of lichamelijk gronden bevat het volgende document: Aanvraagformulier vrijstelling artikel 5 onder a (lichamelijke of psychische gesteldheid)

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, krijgt uw kind van rechtswege vrijstelling. Mocht het beroep niet voldoen aan de eisen van de wet, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 5 onder a, 6 en 7.

U heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt

Als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van uw woning liggen, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. U legt daarvoor een verklaring af over deze bedenkingen. Dit doet u door het formulier Aanvraagformulier vrijstelling artikel 5 onder b (bedenkingen tegen de richting onderwijs)in te vullen.

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, kunt van rechtswege vrijstelling krijgen. Mocht het beroep niet voldoen aan de eisen van de wet, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 5 onder b, 6 en 8.

Uw kind gaat naar school in het buitenland

Wilt u uw kind in het buitenland naar school laten gaan? Dit doet u door het Aanvraagformulier vrijstellingartikel 5 onder c (schoolbezoek buitenland)

in te dienen, voorzien van een verklaring van de school in het buitenland dat uw kind is ingeschreven.

De verklaring moet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld en de volgende informatie bevatten:

  • Naam en geboortedatum van het kind.
  • De naam, plaats en land van de school.
  • De periode dat het kind de school bezoekt.

Op het aanvraagformulier moet een handtekening van de schooldirecteur en een stempel van de school staan.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 5 onder c, 6 en 9.

Ter informatie: Als uw kind langer dan acht maanden buiten Nederland woont en het volgende schooljaar ook in het buitenland naar school gaat, heeft u de wettelijke verplichting het vertrek naar het buitenland van uw kind door te geven aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, kunt van rechtswege vrijstelling krijgen. Mocht het beroep niet voldoen aan de eisen van de wet, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

U reist rond voor uw werk

Er zijn twee specifieke situaties, waarin u op basis van uw beroep een verzoek tot vrijstelling kunt doen, namelijk:

  • U werkt als kermisexploitant.
  • U werkt als circusmedewerker.

In bovenstaande gevallen geldt een vrijstellingsregeling voor de maanden maart tot en met oktober, onder de voorwaarden dat u tijdens die periode rondreist met uw kind. De afstand tussen de standplaats en de standplaats van de rijdende school moet dan groter zijn dan 5 kilometer. De vrijstelling eindigt aan het einde van het schooljaar, waarin uw kind de leeftijd van veertien jaar bereikt.

De vrijstelling vraagt u aan door het formulier Aanvraagformulier vrijstelling 5a (trekkend bestaan) in te vullen.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 5a en het ‘Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking’.

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, kunt van rechtswege vrijstelling krijgen. Mocht het beroep niet voldoen aan de eisen van de wet, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

Uw kind is tussen de 16 en 18 jaar en gaat ander onderwijs volgen

U kunt een aanvraag voor vrijstelling indienen als uw kind ander onderwijs gaat volgen. Uw kind is vorig schooljaar 16 jaar geworden maar nog geen 18 jaar. Voor de aanvraag moet u aantonen dat uw kind voldoende onderwijs volgt. Schriftelijk onderwijs valt hier niet onder.

Dit doet u door het formulier Aanvraagformulier vrijstelling artikel 15 in te vullen.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 15.

Uw kind kan niet volledig naar dagonderwijs en is ouder dan 14

U kunt een aanvraag indienen voor vervangende leerplicht als uw kind tenminste 14 jaar is en niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 3a en 3b.